arbejdstider.dk

Arbejdstidsregistrering

Arbejdstider.dk er en fleksibel løsning til arbejdstidsregistrering med mange formål:

Set fra arbejdstagers synspunkt...

kan man ønske at lægge egne arbejdstimer sammen for at
- sikre, at man bliver afregnet for alle timer, når måneden er omme.
- indlevere timerne til arbejdsgiver hvis man selv har opgaven at registrere arbejdstiden.
- redegøre for, hvordan man bruger arbejdstiden hvis der opstår et mistillidsforhold til arbejdsgiveren
- have styr på hvor meget tid man bruger på hvert arbejdsområdef.eks. ved administration af procentfordeling mellem undervisning og forskning.
- Man kan have et ønske om at holde styr på flekstid eller overtid/afspadsering.
- Dertil kommer eventuelle ønsker om at sikre, at løn og skat afregnes korrekt i kroner og øre.

Alle disse typer arbejdstidsregistrering tilbyder www.arbejdstider.dk


arbejdstidsregistrering i søjlediagram


Set fra arbejdsgivers synspunkt...

kan der være behov for et system til
- at indskrivne arbejdstider og få disse talt sammen på en lettere måde end via et regneark.
- modtager arbejdstider fra flere medarbejdere, der selv har indskrevet disse og samle timerne sammen til videre behandling.
- at få lavet lønseddel med skatteafregning.
- at holde rede på, hvor meget tid, der bruges til hver opgave i firmaet.
-
at give sine medarbejdere et redskab til selv at holde øje med, hvordan de bruger tiden, uden at de nødvendigvis skal indberette den.
- at gå ind på en hjemmeside på et hvilket som helst tidspunkt og se, om de forskellige medarbejdere er på arbejde (har stemplet ind i systemet), og hvad de laver.

Alle disse typer arbejdstidsregistrering tilbydes også af www.arbejdstider.dk


Set fra en programmørs synspunkt...

www.Arbejdstider.dk er et godt program til at tage sig af inputdelen for programmer, hvis input er tidsperioder eller tidsangivelser. F.eks. programmer, der med basis i arbejdstidsregistrering skal danne avancerede lønsedler.

Arbejdstidsregistrering til løn formidels bedst via funktionen "Indberet løntimer", men man har også mulighed for at hente de registrerede data ned realtime via metoden beskrevet i Hovedmenu -> Filer -> Eksportér arbejdstider -> Videreførsel af data til andre programmer.

ArbejdstidsregistreringLØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!

LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!.

LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer.

LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid.

LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage.
VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: Har du brug for at lave personlige tidsstudier?

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk