arbejdstider.dk

Gratis tidsregistrering online

Via Arbejdstider.dk kan du gratis registrere tid med fra og til-tidspunkter (mode A) eller antal timer forbrugt (mode B) og genfinde disse registreringer meget hurtigt ved blot at vende tilbage til hjemmesiden fra samme computer på et senere tidspunkt.En vigtig ting med tidsregistrering er, at det er let at angive aktuelt tidspunkt. I dette system klikkes blot på ikonet "now", så angives aktuelt tidspunkt enten som start- eller sluttidspunkt (afhængig af, hvad der står for tur).

En anden vigtig ting er adgang til tidsregistreringen med færrest mulige klik. Arbejdstider.dk er en browserbaseret tidsregistrering, der kan startes med blot et dobbeltklik fra en genvej på skrivebordet, eller endnu bedre: et enkelt klik fra et ikon i "Hurtig start," der jo altid ligger nederst og ikke er dækket til med andre vinduer. På Windows 7 mangler værktøjslinien Hurtig start, men den kan let geninstalleres - hvordan kan du læse her: Hurtig start Windows 7.
 
En tredje vigtig ting er, at man ikke skal omkring forhindringer med indtastning af brugernavn og adgangskode - også dette problem har vi løst, idet vi identificerer brugeren via en cookie, dvs. en lille fil på brugerens harddisk, der er bundet til aktuel bruger. Det er dog muligt at oprette brugernavn og adgangskode, hvis I er flere, der benytter samme computer og samme brugernavn eller hvis der er ekstra behov for at holde egne tidsdata hemmelige.

Det er også muligt at benytte sin gratis tidsregistrering fra andre computere - ved at angive brugernavn og password første gang.


Hvor kommer vores indtægter fra?

Hvis vi skal tilbyde gratis tidsregistrering online, skal vi have indtægter et andet sted fra. Arbejdstider.dk's indtægter kommer fra den adgang til udvidede facililteter, der sker mod betaling, som rummer sammentællinger og eksport på forskellig vis. Disse håber vi du får interesse i via brugen af de gratis faciliteter, og det er billigt at få adgang til disse ting (under 200 kr).

Et eksempel på, hvad man får med i betalingsversionen:
Hvad får man uden betaling

Man kan
- registrere tidspunkter og genfinde dem
- se en sammentælling af timer pr. uge.
- angive kategorier for indtastninger
- angive kommentar ud for hver tidsperiode
- markere enkelte tidsperioder (ved at klikke helt til venstre på linien med registreringen).
- søge blandt de indtastede data
- kopiere registreringer for hele uger

Desuden får man adgang til de mere avancerede faciliteter i programmet i en kort prøveperiode.LØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!

LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!.

LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer.

LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid.

LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage.
VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: Har du brug for at lave personlige tidsstudier?

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk