£arbejdstider.dk§ Du er her Arbejdstidsregistrering -> Løn efter skat

£Løn efter skat§

£Arbejdstider.dk§ £er først og fremmest et godt redskab til indtastning af timer og beregning af samlet timetal for de forskellige lønarter for hver ansat.§

Det samlede antal arbejdstimer og bruttolønnen for den enkelte medarbejder skal herefter ledes videre til beregning af løn efter skat.

Denne beregning kan med fordel foregå
-via deciderede regnskabsprogrammer (koblet sammen med firmaets bogholderisystem)
-via systemer som LetLøn (koblet sammen med afregningen med Skat etc.)

Det kan også lade sig gøre at lave beregninger af løn efter skat og generere en lønseddel via arbedstider.dk, men faciliteterne i dette program er primært er tænkt som et redskab for små firmaer og for lønmodtagere, der ønsker at kontrollere lønseddelen eller blot finde sit rådighedsbeløb efter skat.

Udfyld dine timer på hovedsiden og vælg da Flere beregninger -> Løn efter skat i systemet til venstre, og følg anvisningen.

I øverste åbne felt står nu den bruttoløn, der skal danne udgangspunkt for beregningen.

løn efter skat-siden opgøres skat, ambi, atp, feriepenge m.m. og der dannes et forslag til lønseddel. Denne lønseddels opbygning er udformet efter et eksempel på Skat.dks hjemmeside.


Løn efter skat


I udgangspunktet er der benyttet samme beløb som eksemplet på Skats hjemmeside, men alle de beløb og værdier, der kunne være anderledes, er lavet som tekstbokse der kan rettes. Start evt. med at nulstille dem alle via knappen beregnet hertil og sørg så for, at alle de åbne felter er udfyldt korrekt.

Efter at have tilpasset indholdet kan man få en ny skatteberegning frem ved at klikke på Genberegn.  

Ønsker man at udskrive lønsedlen, findes der en knap til en udskriftsvenlig version, Lønseddel til udskrift, nederst. Resultatet bliver som følger: 


Forud for udskrift skal man skrive noget i de gule felter (oplysninger om arbejdsgiver og arbejdstager samt hvilken måned, lønnen vedrører). 

Skal noget ændres i beløbene, må man benytte browserens tilbageknap, rette på siden, der kommer forud, og derefter trykke på Lønseddel til udskrift for at komme frem til udskrift igen.
 LØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!

LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!.

LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer.

LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid.

LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage.
VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: Har du brug for at lave personlige tidsstudier?

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk