arbejdstider.dk Du er her Arbejdstidsregistrering -> Ansattes tidsforbrug

Tidsforbrug - skab et overblik

For firmaer mm.

(Tilsvarende tekst for lønmodtagere: klik her)

Arbejdstider.dk giver mulighed for at skabe overblik over, hvordan arbejdstid forbruges i et firma (eller hvordan tiden forbruges i en anden type organisation.

De ansatte indtaster fra-tidspunkt, til-tidspunkt og til hvad tiden er brugt (kategori). På basis af dette generes søjlediagrammer og tabeller med oversigt over aktuelt tidsforbrug.

Tidsforbrug indtastes

Søjler med tidsforbrug


Overblik over tidsforbrug fra flere personer på een gang

Fælles for alle metoder i det følgende er, at alle skal have aftalt at bruge de samme kategoribogstaver til de relevante kategorier af arbejde.


Metode 1 til at overskue tidsforbrug for alle:

Denne metode kræver, at du er defineret som arbejdsgiver og de øvrige som tilknyttede medarbejdere. Dette klares man via Hovedmenu -> For arbejdsgivere -> Opret / tilknyt medarbejdere.   

Gå ind via Hovedmenu -> Ekstra -> For arbejdsgivere og vælg Se tilknyttede medarbejderes aktivitet og Se al aktivitet. Herefter knappen Flere resultater, som leder til både søjlediagrammer og tabeller, der kan kopieres over i andre programmer.


Metode 2 til at overskue tidsforbrug for alle:

I denne metode lades som om, at der er tale om en indberetning af timer til løn. Når data for en vis periode er indtastet af folk hver især (med hver deres ID), fremsendes data til den centrale person via faciliteten Indberet løntimer. Resultatet af dette er et link, hvor lederen kan se de indberettede timer opsummeret i et skema eller på et søjlediagram, der evt. kan overføres (kopieres) til et regneark. 

Når den centrale person klikker på et indberet løntimer-link fra en medarbejder, kommer et skærmbillede frem, fra hvilket der kan tillægges timer fra andre medarbejdere via funktionen Avanceret - Tilføj en ny persons indberetnings-link.

Når alle medarbejdere er tilføjet, kan man se fordelingen af tidsforbrug ved klik på Flere resultater nederst på Aflæs indberetning-siden.

Flere personers tidsforbrug samles


Metode 3 til at overskue tidsforbrug for alle:

Denne metode er nok bedst for dem, der kan programmere. 

Funktionen Hovedmenu -> Filer -> Eksporter danner et link til en webside med et skema, der f.eks. kan kopieres til et regneark. 

Eksporter tidsforbrug til regneark

Man kunne forveksle eksport af data med den funktion, der hedder indberet løntimer: Men indberet løntimer knappen nederst fører til et link med statiske data affotograferet i det sekund, hvor det oprettes. Eksport-funktionen er derimod en slags åben port til aflæsning af tidsdataene, der til enhver tid rummer de nyeste indtastninger for den periode, der er knyttet til eksport-linket. Dette giver mulighed for at overskue tidsforbruget i firmaet helt up-to-date (forudsat at der til eksportlinket knyttes en periode helt op til aktuel dato ved brug af ordet "present" som til-dato)

Det, man får ud af at bruge eksport, er kun tabeller som afbilledet ovenfor for en person ad gangen. Vil man have flere personer samlet og bygge diagrammer etc. ud fra dette, må man selv i gang med at programmere. Grunddataene kan dog hentes via de eksport-links, man genererer. Et vejledning til, hvordan man henter disse data ind i sit eget program, findes under Hovedmenu -> Filer -> Eksporter -> Videreførsel af dine data til andre progranner.LØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!

LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!.

LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer.

LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid.

LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage.
VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: <har du brug for at lave personlige tidsstudier?

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk