£arbejdstider.dk§ Du er her Arbejdstidsregistrering -> Varighed

£Varighed§

£Arbejdstider.dk er ideel til udregning af varighed,§ £uanset om det drejer sig om at
-sammenlægge tidsperioder defineret via fra-til tidspunkter) eller at
-sammenlægge varigheder defineret som et vist antal timer og minutter.§

£Sammenlægning af tidsperioder er programmets standardindestilling (Mode A).

Sammenlægning af varigheder kan enten ske i mode A eller mode B. Forekommer der negative tidspunkter, benyttes mode A. Positive varigheder skrives da i højre spalte (til-tidspunkt).§ £Negative varigheder skrives i venstre spalte (fra tidspunkt), hvorefter der skrives 0 i højre spalte (til-tidspunkt).§ Forekommer der ikke negative tidspunkter, anbefales det at skifte til mode B ved at klikke på dette ikon: , hvorefter der kun er een spalte.

Varighed

£Straks når tiderne er indskrevet (indenfor en uge) kan man se ugens sum nederst.§ £Ønsker man at se varighed på enkeltdage eller f.eks. måneder og år, kan man benytte knappen Flere resultater:

Tidsberegning

Alternativt kan man få tabeller til rådighed med samlet information om varigheder via Hovedmenu -> Filer -> Eksporter.§

Eksporter varigheder


Varighed målt via tidsstempler

£Ønsker man at registrere varigheden af en bestemt begivenhed mens den sker, kan man benytte knappen Now, der tidsstempler med aktuelt tidspunkt - skiftevis som start- og sluttidspunkt.§

Tidsstempel

£Dette kan sammenlignes med et stopur dog med en nøjagtighed på hele minutter.§Om at følge varighed indtastet på andre computere

£Folk på andre computere med internetadgang og kendskab til et særligt link kan følge andre folks tidsregistrering.§ £Mere konkret: Dem, hvis aktivitet skal aflæses, skal oprette et passende eksportlink (Hovedmenu -> Filer -> Eksport) som dem, der skal aflæse, skal gøres bekendt med og blot slå op på.

Eksportlink

Der er særlige faciliteter for arbejdsgivere, som ønsker at følge de ansattes aktivitet eller at overskue denne over en periode. Hertil benyttes faciliteterne under Hovedmenu -> Ekstra -> For arbejdsgivere§LØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!

LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!.

LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer.

LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid.

LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage.
VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: Har du brug for at lave personlige tidsstudier.

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk