£arbejdstider.dk§ £Du er her§ £Arbejdstidsregistrering§ -> £Fakturering efter tid§

£Fakturering efter tid§

£Arbejdstider.dk§ £rummer en simpel funktion til fakturering efter tid forbrugt på opgaver for kunder.§ På disse fakturaer kan man desuden tilføje vareindkøb, kørsel og lignende i mindre omfang på de samme fakturaer. Faktureringsprogrammet giver mulighed for straks at afsende fakturaerne via mail, evt. kan man først sende et eksemplar til sig selv som test.§

 Faktura fra faktureringsprogram

£Denne funktion kan benyttes af firmaer - eksempelvis autoværksteder§.

£Funktionen kan også benyttes af enkeltpersoner, der som "momsregistreret" udfører et arbejde for andre, som skal betale via regning.§ £I den sidste kategori kan nævnes f.eks. selvstændige håndværkere, konsulenter, programmører, vikarer og lignende.§

£Arbejdstider.dk er ikke et komplet regnskabsprogram, men håndterer opgaven med at udforme fakturaer, som man efterfølgende skal samle og indtaste i et regnskab.§


£Således dannes en elektronisk faktura:§

1. £Arbejdsopgaverne indskrives på tidsregistrerings-siden (den første side du møder i programmet).§ £I bemærkninger-feltet indskrives den tekst, du ønsker skal stå på fakturaen som varebetegnelse.§

2. £Herefter vælges knappen Fakturér timer nederst, og man udfylder de to første faneblade.§ I første faneblad ligger muligheden for at tilføje varer til fast pris.§  

Skabelon til elektronisk faktura

3. £Klikker man på det tredje faneblad, dukker fakturaen op og er klar til afsendelse via mail. Først kan man sende den som test-mail til sig selv§

£Det er muligt at begrænse hvilke af de registrerede tidsperioder, der skal indgå i en faktura, f.eks. kan man vælge kun at benytte de registreringer, der er markeret via klik på den lodrette linie ude til venstre.§

£Det er muligt at se tidligere fremsendte fakturaer via det fjerde faneblad.§


£Fra fakturering efter tid til regnskab mm.

Dette faktureringsprogram rummer ikke en kobling til regnskabsprogrammer eller kundekartoteker, men man kan på et hvilket som helst tidspunkt genfinde alle fakturaer og maile dem til sig selv, så de ligger klar " i en bunke" til manuel indtastning i andre programmer.§


£LØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!§

£LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!§.

£LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer§.

£LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid§.

£LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage§.
£VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til§ arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: Har du brug for at alve personlige tidsstudie?

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk