£arbejdstider.dk§ Du er her Arbejdstidsregistrering -> Løn beregning

£Løn beregning§

£Arbejdstider.dk§ £tilbyder først og fremmest at være et redskab for indtastning af timer og beregning af samlet timetal for de forskellige lønkategorier for hver af de ansatte.§

£Det samlede antal arbejdstimer for den enkelte medarbejder kan herefter bruges som grunddata til den videre løn beregning. Denne beregning foregår typisk ved at overføre timerne til et system, der kan beregne skat, ambi, atp, ferie m.m., udskrive lønsedler, anmelde udbetalingen til Skat og overføre tallene til det generelle regnskab.§

Dette findes der mange systemer til dette, f.eks. systemerne under LetLøn.

Arbejdstider.dk tilbyder dog en funktion, der også kan foretage beregning af løn efter skat: Hovedmenu -> Ekstra -> Løn efter skat. Dette system er dog ikke integreret med skat eller med regnskabsprogrammer.

Løb beregning


Denne funktion er primært tænkt som en service for lønmodtagere, der har indtastet egne timer og ønsker at udregne egen nettoløn, men kan også bruges til lønsedler, se siden Løn efter skat.


£Sådan klargøres timer til løn:§

£Definér nogle faste kategorier for arbejdet. Eksempler kan være normalt arbejde, salg, kursus, møder. Giv dem hvert deres kategori-bogstav og gem disse kategorier i systemet med tilhørende timeløn ved at trykke på F9 og angive data for et bogstav ad gangen som vælges i den øverste bjælke med alle bogstaverne.§

£Herefter skal de enkelte arbejdstider indskrives, inklusive bogstavet for kategorien.

£Herefter vælges indberet løntimer nederst, og der dannes et link, som leder til samlede tal for hver kategori.§ £Arbejdsgiver kan via dette link kontrollere de indberettede timer f.eks. ved at klikke på Flere resultater og se det hele grafisk.§ £Til sidst føres dataene videre via f.eks. LetLøn. Det kan ske med kommafil eller regneark.§

£Er der flere personer, må der oprettes et ID til hver. Det sker automatisk, hvis de ansatte går ind på arbejdstider.dk fra hver sin computer.§ £Ellers benyttes Hovedmenu -> Filer -> Vælg bruger.§

£Forud for lønberegning kan arbejdsgiveren lægge flere personers indberettede timer sammen i een fil, via (Side fra Arbejdsgiverlink) -> Avanceret -> Tilføj en ny persons indberetnings-link.§ £Det forudsætter dog, at alle de ansatte har samme løn for arbejde med samme kategori.§

£Ovenfor blev nævnt muligheden for at indskrive afspadsering. Dette er negative timer, der registreres ved at skrive timetallet i Fra-kolonnen og anføre et 0 i til-kolonnen.§

£Læs mere om indberetning af arbejdstimer fra medarbejdere.§LØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!

LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!.

LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer.

LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid.

LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage.
VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: Har du brug for at lave personlige tidsstudier?

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk