£arbejdstider.dk§ Du er her Arbejdstidsregistrering -> Tidsstudier

£Tidsstudier§

£Arbejdstider.dk kan bruges til at foretage tidsstudier af alt muligt - uanset om det har med arbejde at gøre eller ej. Som privatperson kan du have et ønske om at holde styr på, hvor ofte og hvor længe du træner. Som forsker kan du have behov for at analysere hvor meget tid, der bruges på forskellige processer.


Indskriv

£Indskriv timer og minutter på sædvanlig måde i arbejdstider.dk.§ £Anfør gerne også en kategori.§ £Nederst ser du summen.§

Indtastning til tidsstudier

£I forbindelse med tidsstudier kan man også få glæde af Now-funktionen, der tidsstempler som et stempelur - og af muligheden for at dele data med andre i real time (de skal blot have adgang til et passende eksportlink, se senere).§
 

- og se straks resultatet

£Efter indskrivning af de relevante tidsperioder klikkes på Flere resultater. Du kan herefter se summen for tidsforbruget i hver kategori, både i en tabel og et søjlediagram.§

£Søjlediagrammets periode kan forskydes ved at klikke på de små sorte trekanter ud for dag-, uge-, måned-, arbejdsmåned- eller år-knapperne øverst til venstre i billedet med Flere resultater.§

£De indskrevne data kan desuden eksporteres i forskellige formater og opsummeringer via Filer -> Eksporter.§

Resultat af tidsstudier


To måder at indskrive tid på

£Det er muligt at indskrive arbejdsperioder via to data (fra kl., til kl.) eller via et enkelt data (varighed i timer og minutteri formen tt:mm). Til det første benyttes Mode A, for det sidste Mode B. Mode vælges lige over tidsregistreringslinierne§, det ser således ud:

£Har man brug for at indkrive  negative varigheder kan mode B ikke bruges. I stedet anbefales det at bruge Mode A og angive de positive varigheder i højre spalte (som var det til kl.) og de negative i venstre spalte (som var det fra kl.).§ £For at de negative timer skal tage effekt, skal man dog indkrive et 0 i højre spalte (til kl), da programmet eller antager, er der blot er tale om en ufærdig indskrivning af en fra-til tidsperiode.§


Et godt alternativ til tidsstudier via regneark

£Tidsdata kan også indskrives i et regneark, men i Arbejdstider.dk er et godt alternativ, fordi der gjort ekstra meget til at gøre indskrivning fleksibel og hurtig. Kombinationen med en kalender er desuden med til at sikre mod fejl.§LØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!

LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!.

LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer.

LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid.

LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage.
VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: Har du brug for at lave personlige tidsstudier?

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk