£arbejdstider.dk§ Du er her Arbejdstidsregistrering -> Overarbejde

Overarbejde og afspadsering

Arbejdstider.dk gør det let og simpelt at holde styr på overarbejde og afspadsering!

1. Indtast arbejdstider
Hvis overarbejde afregnes med faste tillæg på bestemte tidspunkter
eller hvis det beregnes med et fast tillæg ved arbejde ud over f.eks. 8 timer på en dag,

... spring da til den type overtidsberegning, der omtales i punkt 2B  nederst på siden!


2A.
Overtid, der afspadseres: Vælg Ekstra -> Overarbejde Afspadsering Flekstid  
3. Ret evt. på forudsætningerne for beregningen af overarbejde og klik på Vis oversigt
4. Se resultat uge for uge i det gule felt og resultatet alt i alt nederst 
Der kan være forskel på beregningsformen fra arbejdsplads til arbejdsplads (eller overenskomst til overenskomst). En vigtig skillelinie er spørgsmålet om overarbejde den ene dag går lige op med et tilsvarende antal afspadserede timer indenfor den samme uge, og der først afregnes, når ugen er omme, eller om en overarbejdstime straks tæller ekstra. Dette vælger man i det øverste afkrydsningsfelt (læs mere info).

Feriedage og sygedage kan forstyrre systemet, da de umiddelbart opfattes som afspadsering. Dette kan man ændre via den nederste boks:
2B. Som alternativ til ovenstående kan overarbejde afregnes med faste tillæg på bestemte klokkeslæt eller med et fast tillæg ved arbejde ud over f.eks. 8 timer på en dag.

Overarbejdstakster skal i så fald angives for hver kategori, dvs. tryk F9 og vælg de kategorier, du bruger ved indskrift. Benytter du ikke kategorier, svarer det til at benytte kategori - (bindestreg).

Herefter kan du i den formular, hvor du retter/opretter de enkelte kategorier angive tillæg ved overarbejde af både den ene og den anden slags. Du kan se dine valg for hver enkelte kategori i det skærmbillede, du får frem med F9 ved at holde musen hen over T'erne sidst på linierne i det skema, der fremkommer øverst og vente et sekund.

Disse tillæg kommer med på skærmbilledet Flere beregninger, hvis du sørger for at klikke på denne knap, så den bliver grøn:

Fra dette skærmbillede kan du bevæge dig videre til lønseddel via links nederst på siden (forudsat at måned er valgt som periode), som så også bliver inklusive tillæg. 
LØNMODTAGER: Er alt kommet med, og er skatten regnet korrekt ud? tjek din løn!

LØNMODTAGER: Har du brug for at redegøre for, hvor meget tid du bruger til hver opgave? Lav en tidsberegning!.

LØNMODTAGER: Skal du selv aflevere timepgørelse til arbejdsgiver? Indberet arbejdstimer.

LØNMODTAGER: Har du flekstid og brug for at holde regnskab med, om du er foran eller bagud: Få styr på flekstid.

LØNMODTAGER: Hvilke dage er arbejdsdage, hvilke dage er fridage? Se kalender frem til 2049: arbejdsdage.
VIRKSOMHED: Det behøver ikke at være så indviklet - prøv vores simple system til arbejdstidsregistrering.

VIRKSOMHED: Mangler du et online system, der minder om et traditionelt stempelur?

VIRKSOMHED: Mangler der et overblik over hvordan arbejdstid forbruges? Undersøg tidsforbrug.

VIRKSOMHED: Skal timerne tælles sammen, inden der skal laves løn? Gør klar til løn beregning.

VIRKSOMHED: Skal kunderne faktureres efter tid? Benyt fakturering efter tid.
VIRKSOMHED: lav enkelte lønsedler på en enkelt måde, se nærmere her: løn efter skat.

PRIVATPERSON: Har du brug for at lave personlige tidsstudier.

NÅR TID ER VIGTIG - og der skal regnes med timer og minutter: Brug arbejdstider.dk til at udregne varighed.

NÅR TID ER VIGTIG - i et vist omfang kan du bruge arbejdstider.dk til gratis tidsregistrering.

SYNES DU OGSÅ - at det er lidt uhandy at lave tidsregistrering på et regneark? Benyt www.arbejdstider.dk